Η Global Sol Energy A.E. είναι μια από τις πλέον εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό χώρο.

Αντικείμενο εργασιών του επιστημονικού δυναμικού της Global Sol Energy αποτελεί η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την εφαρμογή πρωτοποριακών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις και μελέτες εφαρμογής με χρήση προτυποτεχνικών μεθόδων σχεδιασμού, ρεαλιστικό υπολογισμό του αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους, συμβόλαιο εγγυημένης ενεργειακής απόδοσης, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, βελτιστοποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού και δημιουργία νέων προϊόντων.

Η Global Sol Energy Α.Ε. έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζοντας ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό, αδειοδοτήσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνταξη φακέλων για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.globalsolenergy.gr

Global Sol Energy Powered by TOKYO1