Τα έργα της GLOBAL SOL ENERGY, από το 1997 έως και το 2007 εξοικονόμησαν:

  • Ενέργεια 290.575.000 KWh
  • Πετρέλαιο 42.706.443 lit

Μείωσαν εκπομπές ρύπων:

  • CO2 112.714 τόνων
  • SO2 215 τόνων

Global Sol Energy Powered by TOKYO1