Η GLOBAL SOL ENERGY., με πολύ μεγάλη φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και με ιδιαίτερο ζήλο όλων των ερευνητών της, ολοκλήρωσε μετά από αδιάλειπτη τετραετή έρευνα, μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), στα πλαίσια επιδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, την κατασκευή του πλήρως αυτόνομου ενεργειακά κτηρίου με την επωνυμία "Προμηθέας Πυρφόρος", που με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και της γεωθερμίας, καταργεί ουσιαστικά τη χρήση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων κοστοβόρων αλλά κυρίως ρυπογόνων για το περιβάλλον μας μορφών ενέργειας και μηδενίζει τις άμεσες εκπομπές ρύπων CO2 και SO2.

Επιπρόσθετα, με ένα σύνολο από βιοκλιματικές εφαρμογές, καινοτομίες, νεωτερισμούς και με χρήση προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, συμπληρώνεται η αποτελεσματική λειτουργία του και διασφαλίζεται ένα άριστο περιβάλλον διαβίωσης, τόσο στα γραφεία τού εργασιακού χώρου, όσο και στα υπερκείμενα διαμερίσματα.

Global Sol Energy Powered by TOKYO1