Το έργο παρεμβαίνει καθοριστικά στον τομέα της ενεργειακής βελτιστοποίησης των κτηρίων, με ενσωμάτωση ήπιων ενεργειακών εφαρμογών (ηλιακών πεδίων, γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας και εξελιγμένων αυτοματισμών) για την παραγωγή θέρμανσης και δροσισμού, κλιματισμού, ηλιακής ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

Τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα για το περιβάλλον, την οικονομία και τους χρήστες είναι πολλαπλά:
Ουσιαστική κατάργηση της χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ρυπογόνων και κοστοβόρων μορφών ενέργειας. Μηδενισμός των άμεσων ρύπων CO2 και SO2 και της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον. Πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν. Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας του ελληνικού κλάδου ηλιακής ενέργειας. Αύξηση της συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Κίνητρα για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Global Sol Energy Powered by TOKYO1