Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Εργαστήριο Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Global Sol Energy
Μελετητική, κατασκευαστική, εμπορική εταιρεία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
Global Sol Energy Powered by TOKYO1