Σκοπός της έρευνας, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου, είναι να μελετηθούν λύσεις επιστημονικά άρτιες, μεθοδολογικά τεκμηριωμένες, τεχνολογικά αξιόπιστες και οικονομικά βιώσιμες, συγκροτώντας έτσι μια στέρεα βάση αναφοράς για τον επενδυτή ή μεμονωμένο μελετητή, που θα θελήσει να εφαρμόσει στην πράξη την ιδέα της απεξάρτησης από συμβατικές, ρυπογόνες και κοστοβόρες πηγές ενέργειας, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η μερική ή ολική ενεργειακή αυτονόμηση των κτηρίων συνιστά μια ρεαλιστική προοπτική.

Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή και η πιλοτική-επιδεικτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πακέτου τεχνολογικής πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει μεθοδολογίες σχεδιασμού, εργαλεία υπολογισμού και οδηγούς εφαρμογής για όλα τα προβλήματα που αφορούν στην υλοποίηση παρόμοιων εγκαταστάσεων.

Global Sol Energy Powered by TOKYO1